Projekty

Charita Jeseník realizuje mimo své běžné činnosti (tj. poskytování sociálních a zdravotnických služeb) další aktivity, které slouží převážně k dalšímu rozvoji a zkvalitňování procesů v našich službách, potažmo celé naši organizaci. Tyto projekty jsou jednorázové, většinou jednoroční aktivity, které jsou uskutečňovány za podpory finančních prostředků z fondů Evropské unie, ze státního, krajského nebo obecního rozpočtu, fondů různých nadací apod.

Aktuální projekty

Realizované projekty