Charitní dům sv. Anežky

Poslání

Charitní dům sv. Anežky ve Vidnavě poskytuje své služby osobám, které v důsledku onemocnění demencí ztrácí nebo ztratily soběstačnost, paměťové a orientační schopnosti, a nemohou proto žít v přirozených podmínkách svého domova. Chceme umožnit našim uživatelům prožít závěr života v důstojném a bezpečném prostředí.
 
 

Cílová skupina

  • osoby se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou od 60 let věku

Cíle

  • Co nejdéle zachovat soběstačnost každého uživatele při úkonech osobní hygieny, oblékání a stravování
  • Co nejdéle zachovat paměťové a orientační schopnosti každého uživatele

Principy

Důstojnost a úcta ke každému uživateli
Ve zdraví i nemoci je pro nás uživatel stále stejnou osobností, oslovujeme ho pane/paní, neskáčeme mu do řeči, klepeme před vstupem do pokoje atd.
 
Respektování potřeb uživatelů
Vnímáme individuální potřeby našich uživatelů, respektujeme je a pomáháme jim je naplňovat.
 
Trpělivý a chápavý přístup
K uživatelům přistupujeme klidně, trpělivě a se snahou pochopit také všechny projevy, které jejich onemocnění s sebou nese. 
 
 
Kapacita: 14 uživatelů v 1 - 3 lůžkových pokojích