Domov pokojného stáří sv. Hedviky

Poslání

Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě poskytuje své služby osobám, které z důvodů své snížené soběstačnosti nejsou schopny nadále žít ve svém domově. Prostřednictvím svých služeb umožňuje uživatelům žít takovým způsobem života, který se co nejvíce přibližuje způsobu života běžné, věkově srovnatelné populace.

Cílová skupina

  • senioři ve věku od 63 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem
Naše služby nemůžeme poskytnout:
  • osobám, které trpí diagnostikovanou psychotickou duševní poruchou (schizofrenie, bipolární porucha),
  • osobám, které trpí neurodegenerativním onemocněním mozku (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba),
  • osobám, které z důvodu těžkého smyslového postižení (nevidomí, neslyšící, hluchoslepí) vyžadují speciální péči (znaková řeč apod.).

Cíle

  • Poskytovat pomoc jenom v takové míře, která je nezbytně nutná.
  • Poskytovat nabídku různorodých aktivit na trávení volného času.

Principy

Respektování individuality každého člověka
Služby přizpůsobujeme potřebám našich uživatelů.
 
Podpora smysluplných vztahů s rodinami našich uživatelů
 
Podpora samostatného rozhodování uživatele o sobě samém
 
Zaměření na celek
Na situaci uživatele služeb pohlížíme v souvislostech, nikoli jen na aspekty částečné, dílčí.
 
Týmová spolupráce
Každý pracovník si je vědom toho, že je součástí pracovního týmu a informace potřebné k poskytnutí kvalitní služby si vzájemně sděluje a vyměňuje se spolupracovníky.
 
 
 
 
Kapacita: 33 uživatelů