Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují

Poslání Charity Jeseník

Posláním charity je pomáhat těm, kdo se ocitnou v jakékoliv sociální nouzi, lidem bez rozdílu národnosti, náboženství nebo barvy pleti, věnovat se chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně a jinak postiženým.... Charita Jeseník uskutečňuje toto poslání pomocí svých služeb se zaměřením především na seniory a zdravotně postižené. Naši pomoc se snažíme prolínat především úctou k člověku a křesťanskou láskou.

Více

Aktuální akce Charity

Zveme Vás na 5. Charitní pouť, která se bude konat v sobotu 1. října 2022 v Javorníku. Sejdeme se společně ve 14 hodin na mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice a po ní se přesuneme na zahradu Domova pokojného stáří sv. Františka, kde si můžeme společně posedět, popovídat a kdo by měl zájem, je zajištěna také prohlídka prostor domova. Těšíme na setkání s Vámi.
 
5. charitní pouť
 
 
Parallax

Aktuality