Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují

Poslání Charity Jeseník

Posláním charity je pomáhat těm, kdo se ocitnou v jakékoliv sociální nouzi, lidem bez rozdílu národnosti, náboženství nebo barvy pleti, věnovat se chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně a jinak postiženým.... Charita Jeseník uskutečňuje toto poslání pomocí svých služeb se zaměřením především na seniory a zdravotně postižené. Naši pomoc se snažíme prolínat především úctou k člověku a křesťanskou láskou.

Více

Aktuální akce Charity

Bezmála dvacet pracovníků Charity Jeseník se zúčastnilo školení s názvem Podpora a péče o osoby se syndromem demence. S těmito klienty pracují ve dvou domovech se zvláštním režimem i v terénní pečovatelské službě.

Školení personálu je nedílnou součástí péče o klienty s Alzheimerovou chorobou, která je nejčastější příčinou demence.  Pracovníci kromě teoretických informací o vzniku a jednotlivých fázích této nemoci měli možnost prodiskutovat mnoho praktických situací, se kterými se každý den setkávají. Přínosné informace padly i pro pečovatelky terénní služby, které pomáhají v rodinách pečujících o staré lidi s demencí.

 

školení 3

Aktuality