Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují

Poslání Charity Jeseník

Posláním charity je pomáhat těm, kdo se ocitnou v jakékoliv sociální nouzi, lidem bez rozdílu národnosti, náboženství nebo barvy pleti, věnovat se chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně a jinak postiženým.... Charita Jeseník uskutečňuje toto poslání pomocí svých služeb se zaměřením především na seniory a zdravotně postižené. Naši pomoc se snažíme prolínat především úctou k člověku a křesťanskou láskou.

Více

Aktuální akce Charity

Dvě Charitní střediska (Domov pokojného stáří sv. Hedviky a Vývařovna AVE) oslavila letos 25 let svého působení. Obě jsou ve Vidnavě a tak bylo od počátku jasné, kam povedou letošní kroky Charitních poutníků. Těšíme se na všechny, kdo přijdou s námi poděkovat a strávit odpoledne ve farní zahradě.

4. charitní pouť kopie4

 

 

Aktuality