Denní stacionář Šimon

Poslání

Denní stacionář Šimon v Jeseníku poskytuje na území Jesenicka své služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s poruchou autistického spektra. Naší snahou je umožnit uživatelům smysluplně trávit čas, začlenit se do kolektivu, naučit se novým dovednostem a zdokonalovat dovednosti již získané.
 

 
Cílová skupina

  • lidé s primárním mentálním postižením, včetně přidruženého postižení tělesného, zrakového nebo sluchového, kdy kombinace se posuzují individuálně
  • lidé s poruchou autistického spektra
  • věkové rozmezí: od 16 do 50 let
Naše služby nemůžeme poskytnout:
  • lidem vyžadujícím trvalý zdravotnický dohled,
  • lidem vyžadujícím neustálý individuální dohled ze strany pracovníka (potřeba osobní asistence),
  • lidem nevidomým či neslyšícím s lehkým až středním stupněm mentálního postižení,
  • lidem, kteří svými projevy intenzivně narušují pocit bezpečí ostatních uživatelů.

Cíle 

  • uživatel, který je schopen zvládnout co nejvíce úkonů v rámci sebeobsluhy (oblékání, stravování, hygiena, použití WC)
  • uživatel, který je schopen učit se novým věcem, nebo rozvíjet či udržovat dovednosti, které už zvládá
  • uživatel, který je schopen komunikovat s okolím a to slovně, nebo alternativními způsoby komunikace

Principy

Respektování potřeb individuality každého člověka
Bereme každého uživatele takového, jaký je, přihlížíme k jeho schopnostem a dovednostem, vnímáme jeho individuální potřeby.

Preferování podpory před péčí
Motivujeme uživatele k co největší samostatnosti, a to např. za použití slovní podpory, alternativní komunikace aj.

Začleňování do společnosti
Zprostředkováváme kontakt našich uživatelů s veřejností (výlety, návštěvy restaurací, kina, prezentace divadelního představení v jiných zařízeních aj.).
 
 

Provozní doba

Pondělí - pátek od 7:00 do 15:30 hod.
 
Denní kapacita: 12 uživatelů