O nás

Charita Jeseník je nestátní nezisková organizace, která působí na území okresu Jeseník. Byla zřízena olomouckým arcibiskupem dne 1. 2. 1994.  Organizačně je začleněna pod Diecézní charitu ostravsko-opavskou. Charita Jeseník  zaměstnává přes 100 pracovníků a roční rozpočet přesahuje 60,5 milionů Kč.

Poslání

Posláním charity je pomáhat těm, kdo se ocitnou v jakékoliv sociální nouzi, lidem bez rozdílu národnosti, náboženství nebo barvy pleti, věnovat se chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně a jinak postiženým.... Charita Jeseník uskutečňuje toto poslání pomocí svých služeb se zaměřením především na seniory a zdravotně postižené. Naši pomoc se snažíme prolínat především úctou k člověku a křesťanskou láskou.

Vize

  • SLUŽBY - Jsme důvěryhodnou, kvalitní a vyhledávanou organizací. Našim klientům nabízíme potřebnou pomoc a podporu, současně zohledňujeme jejich osobní potřeby a přání. Pružně reagujeme na poptávku po chybějících službách v regionu, které jsou v souladu s naší činností. Zázemí a vybavení našich služeb odpovídá požadavkům dnešní doby a zároveň respektuje potřeby klientů i zaměstnanců.
  • ZAMĚSTNANCI - Máme stabilní a profesionální týmy zaměstnanců, kteří pracují v souladu s charitním posláním a hodnotami. Ve své práci používáme moderní metody a přístupy, pravidelně spolupracujeme s různými odborníky a dobrovolníky.
  • PROPAGACE A PUBLIC RELATION - Jsme vnímáni jako instituce s morálním kreditem, která umí propagovat své služby a efektivně komunikovat s veřejností.
  • FINANCE A FUNDRAISING - Jsme finančně stabilní organizací s efektivním hospodařením. Využíváme nových příležitostí k získávání financí a spolupracujeme s dárci a sponzory.