Ministerstva a kraje

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

www.olkraj.cz/index.php
2022
2 405 600 Kč - provozní dotace z Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji: Domov pokojného stáří sv. Hedviky (699 500 Kč), Odlehčovací služba sv. Zdislavy (214 800 Kč), Charitní dům sv. Anežky (416 800 Kč), Domov pokojného stáří sv. Františka - domov pro seniory (127 200 Kč), Domov pokojného stáří sv. Františka - domov se zvl. režimem (416 800 Kč), Denní stacionář Šimon (353 300 Kč), Charitní pečovatelská služba (177 200 Kč)
400 000 Kč - projekt Domácí paliativní péče na Jesenicku z dotačního titulu Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče, z Programu na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2022
500 000 Kč - projekt Výstavba Denního stacionáře Šimon v Jeseníku z doatčního programu Individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2022
 
2021
2 040 900 Kč - provozní dotace z Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji: Domov pokojného stáří sv. Hedviky (782 600 Kč), Charitní dům sv. Anežky (370 200 Kč), Domov pokojného stáří sv. Františka - domov pro seniory (134 200 Kč), Domov pokojného stáří sv. Františka - domov se zvl. režimem (323 900 Kč), Denní stacionář Šimon (430 000 Kč)
400 000 Kč - projekt Domácí paliativní péče na Jesenicku z dotačního titulu Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče
90 000 Kč - projekt Vzdělávání zdravotních sester v paliativní péči z Programu pro vzdělávání v paliativní péči v roce 2021
 
2020
2 280 300 Kč - provozní dotace z Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji: Domov pokojného stáří sv. Hedviky (800 400 Kč), Charitní dům sv. Anežky (439 800 Kč), Domov pokojného stáří sv. Františka (457 300 Kč), Denní stacionář Šimon (448 300 Kč), Charitní pečovatelská služba (134 500 Kč)
2 000 000 Kč - úhrada výdajů na projekt „Humanizace Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku“ - stavební práce
400 000 Kč - projekt Domácí paliativní péče na Jesenicku z dotačního titulu Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče
142 200 Kč - projekt Profesionální vybavení charitní prádelny ve Vidnavě z dotačního titulu Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje II