Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek pomáhá lidem usnadnit doléčení v domácím prostředí, zmírnit fyzický hendikep, předcházet možným komplikacím, pádům nebo vzniku proleženin. Rodinným příslušníkům usnadňuje péči o své blízké, klienty podporuje v jejich návratu do běžného života nebo alespoň ulehčuje obtížné situace.

Zapůjčením pomůcky získává klient čas a prostor vyřídit si svou pomůcku v rámci zdravotního pojištění.
 
Osoba zodpovědná za řádný chod půjčovny: Marta Nosková 
Sídlo půjčovny: Charita Jeseník, Masarykovo náměstí 166, 790 01 Jeseník 
Telefon: 604 350 906, email: marta.noskova@jesenik.charita.cz 
Provozní hodiny: pondělí - pátek    8:00 - 15:00 hod. 
Vyzvedávání a vracení pomůcek a platby je třeba si dohodnout telefonicky.
 

Kompenzační pomůcky k zapůjčení:

  • mechanický vozík
  • chodítko
  • toaletní křeslo
  • polohovací postel
  • antidekubitní matrace
  • kyslíkový koncentrátor
  • atd.
Půjčování kompenzačních a zdravotnických pomůcek se řídí platným provozním řádem.