Jak požádat o službu

Podmínky přijetí

 • vycházejí z cílové skupiny domova a registrace sociální služby
 • Charitní dům sv. Anežky je určen osobám ve věku od 60 let, kteří v důsledku onemocnění stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou ztrácí nebo ztratily soběstačnost, paměťové a orientační schopnosti a jsou odkázáni na pomoc druhé osoby, a nemohou proto žít v přirozených podmínkách svého domova

 

Podání žádosti

 • žádost můžete získat na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty, v kanceláři domova nebo si o ni napište
 • žádost můžete doručit osobně do kteréhokoliv domova, nebo naskenovanou poslat e-mailem (chd.anezka@jesenik.charita.cz) nebo zaslat poštou na adresu domova: Charitní dům sv. Anežky, Mírové nám. 68, 790 55 Vidnava
 • po zaevidování žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovnice a domluví si s Vámi schůzku, aby provedla první sociální šetření, kde bude ověřovat, zda spadáte do cílové skupiny a zjišťovat míru potřebné pomoci. Na základě toho následně v týmu rozhodnou, zda Vaší žádosti vyhoví.
 • před nástupem do domova Vás sociální pracovnice znovu navštíví a provede další sociální šetření, při kterém Vás seznámí s postupem při nástupu do domova, se způsobem uzavírání smlouvy o poskytnutí služby a s Domácím řádem domova a také si ujasníte poskytování služby (zajištění péče)
 • před nástupem budeme požadovat podrobnější vyjádření lékaře od Vašeho ošetřujícího lékaře

 

Nástup do domova

 • podrobný postup přijetí a informace o tom, jaké doklady a věci si můžete vzít s sebou, s Vámi projedná sociální pracovnice při sociálním šetření
 • velmi vítáme, pokud rodinní příslušníci (či jiné blízké osoby) spolupracují na zařízení Vašeho pokoje (vybavení osobními věcmi), abyste se u nás mohli cítit jako doma. Budeme také rádi, pokud stráví první den v domově spolu s Vámi.
 • nejpozději v den nástupu budete postupně seznámen se všemi důležitými dokumenty a bude s Vámi podepsána Smlouva o poskytování služby a další listiny související s Vaším pobytem v domově
 • také budete seznámen s novým prostředím a se svým patronem, který Vás bude službou provázet a pomáhat Vám se zajišťováním Vašich potřeb