Duchovní pomoc

Je pro nás důležitá také Vaše duchovní podpora.

V září (27. 9.) si připomínáme sv. Vincence z Pauly, patrona charity, v říjnu patrony našich dvou středisek – sv. Františka z Assisi (4.10.) a sv. Hedviku Slezskou (16. 10.) – a v listopadu svátek sv. Anežky České (13. 11.).

Děkujeme za Vaše modlitby.