Podpořili nás

Srdečně děkujeme všem dárcům a příznivcům, kteří přispěli ať pomocí, darem nebo finančním obnosem. Bez nich bychom nemohli naplňovat své poslání – pomáhat všem potřebným.

Za Vaši podporu děkujeme