Výtvarná a fotografická soutěž

Téma: Tři králové v proměnách času

Výtvarná soutěž

  • kategorie výtvarné soutěže:     I. do 7 let               II. 8 - 12 let
  • výtvarné práce odevzdávejte do 31. ledna 2022, a to buď přímo na ředitelství Charity Jeseník (Zámecké nám. 2, Jeseník) nebo na střediscích Charity Jeseník (Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku, Domov pokojného stáří sv. Hedviky a Vývařovna AVE ve Vidnavě, Denní stacionář Šimon v Jeseníku – zde pouze v době od 8:00 do 15:00 hod.) anebo v knihkupectví Domeček v Jeseníku
  • práce musí být na zadní straně označena těmito informacemi: jméno, příjmení, věk autora a kontakt (třeba na rodiče, školu), abychom mohli  případného vítěze dohledat

Fotografická soutěž

  • není věkově omezena
  • fotografie posílejte do 19. ledna 2022 na e-mail trikralovka@jesenik.charita.cz
  • o nejlepší fotografii rozhodne veřejnost na facebooku Charity Jeseník do 31. ledna 2022
Zapojením se do soutěže a zasláním obrázku či fotografie soutěžící souhlasí s jejich zveřejněním a využíváním pro potřeby Charity Jeseník v dalších letech.