Charitní pečovatelská služba

Poslání

Charitní pečovatelská služba pomáhá lidem, kteří nejsou sami schopni zvládat péči o sebe nebo svou domácnost, a tím jim umožňuje nadále žít ve svém přirozeném prostředí. Svou činnost provozuje na území mikroregionů Javornicko a Žulovsko.
 
 

Cílová skupina

  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby s chronickým onemocněním
Věkové rozmezí: dospělí (18 - 64 let), senioři (nad 65 let)
 
Nejsme schopni poskytnout své služby lidem, kteří:
  • trpí závažným psychickým onemocněním s agresivními projevy.


Cíle

  • podporovat uživatele k udržení jejich soběstačnosti a samostatnosti

Principy

Flexibilita
Pohotově reagujeme a přizpůsobujeme službu dle aktuálních potřeb klienta.

Osobní přístup
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně dle jeho navyklých postupů a konkrétních požadavků, reagujeme na jeho přání a potřeby.

Respekt
Respektujeme každého člověka jako jedinečnou osobnost se všemi jejími vlastnostmi a projevy.
 

Provozní doba

Pondělí - pátek       7:00 - 15:30

 
Denní kapacita: 18 klientů