Charitní pečovatelská služba

Poslání

Charitní pečovatelská služba pomáhá lidem, kteří z důvodu vyššího věku nebo nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopni zvládat péči o sebe nebo svou domácnost, a tím jim umožňuje nadále žít ve svém přirozeném prostředí.
 
Svou činnost provozuje na území mikroregionů Javornicko a Žulovsko.
 
 

Cílová skupina

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu vyššího věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Konkrétně se jedná o:
 
  • seniory ve věku od 65 let
  • osoby se zdravotním postižením ve věku od 19 do 64 let
  • osoby s chronickým onemocněním ve věku od 19 do 64 let
Naše služby nemůžeme poskytnout:
 
  • lidem, kteří trpí chronickým duševním onemocněním s agresivními projevy

Cíle

  • uživatel, který s pomocí služby může zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.
  • uživatel, který si s pomocí služby zachová dosavadní způsob života a co největší míru soběstačnosti.
  • uživatel, který má s pomocí služby zajištěnou odbornou a kvalitní péči

Principy

Flexibilita
Pohotově reagujeme a přizpůsobujeme službu dle aktuálních potřeb uživatele, např. potřeba změny času nebo termínu provedení úkonu, při změně bydliště (v rámci vymezeného území), přidání/ubrání úkonů péče.

Osobní přístup
Ke každému uživateli přistupujeme individuálně dle jeho navyklých postupů a konkrétních požadavků, reagujeme na jeho přání a potřeby. Péče probíhá dle sjednaného Individuálního plánu, který se pravidelně vyhodnocuje.

Respekt
Každého člověka vnímáme jako jedinečnou osobnost se všemi jejími vlastnostmi a projevy.  S uživateli jednáme na základě slušného, zdvořilého a laskavého chování, zachováváme důstojnost uživatele (např. vykání, oslovujeme příjmením, uživatele bereme takového, jaký je, nesoudíme).
 

Provozní doba

Pondělí - pátek       7:00 - 15:30

 
Denní kapacita: 18 klientů