Domácí paliativní péče na Jesenicku

Výše dotace:                                400.000 Kč
Termín realizace:                     1.1. - 31.12.2020
 
Cílem projektu je zajištění domácí paliativní péče pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Tuto péči zajišťujeme s nepřetržitou dostupností 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně, ve všech obcích okresu Jeseník.
 
Charita Jeseník poskytuje na Jesenicku domácí zdravotní péči již od roku 1994, tedy více než 25 let. Po celou dobu také zajišťuje péči o pacienty se závažnějším onemocněním v terminálním stavu v jejich domácím prostředí. Oprávnění k poskytování paliativní péče získala v roce 2017. V současné době zabezpečuje tuto péči pět zdravotních sester na hlavní pracovní poměr a dvě na dohodu o provedení práce.
 
Počet paliativních pacientů, kteří jsou ošetřováni v domácím prostředí, se na Jesenicku v průběhu let stále zvyšuje. Péče o ně je ošetřovatelsky náročnější. Zvláště díky speciálním zdravotním pomůckám lze v domácí péči také ošetřovat pacienty se závažnějším onemocněním v terminálním stavu, nebo pacienty s komplikovaným chronickým onemocněním, kteří vyžadují větší objem péče. Kvalita domácí zdravotní a paliativní péče se proto zvyšuje a vyrovnává se tak péči v lůžkových zařízeních.
 
Péči z kapacitních důvodů neodmítáme. Naopak se snažíme lidem zajistit, aby o ně bylo postaráno v jejich domácím prostředí a zároveň jim bylo umožněno zemřít doma, v kruhu nejbližších.
 
Děkujeme za podporu Olomouckému kraji
 
Olomoucký kraj