Humanizace Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku

Identifikační číslo:                 013D313007401
Celkové náklady:                 45.172.072,69 Kč
Výše dotace:                         24.388.704,--  Kč
Doba realizace:          14. 1. 2019 - 31. 8. 2020

Popis projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce a humanizace Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Jedná se o službu „domov pro seniory“, která je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb (identifikátor: 9825174) a je součástí sítě sociálních služeb Olomouckého kraje.

Budova DPS sv. Františka pochází z 80. let 19. století a nachází se v rozlehlé zahradě poblíž centra města. Objekt sice prošel drobnými opravami, tyto však nejsou pro další provoz dostačující. S přibývajícím věkem klientů se často zhoršuje jejich zdravotní stav a stávající prostory přestaly dispozičně vyhovovat. Pokoje jsou především vícelůžkové - 2 čtyřlůžkové, 4 třílůžkové, 1 dvoulůžkový a 2 jednolůžkové – bez vlastního sociálního zázemí, navíc bez možnosti úpravy soukromí (s výjimkou paravánů). Budova je částečně bariérová – výtahová plošina spojuje pouze přízemí s 1. patrem. 2. patro je bariérové, tudíž nepřístupné pro imobilní klienty nebo pro klienty s problémy s chůzí. Stará kastlová okna na pokojích i ve společných prostorách netěsní a jsou ve velmi špatném stavu, v zimních měsících dochází k únikům tepla. Stávající staré provedení elektroinstalace v části budovy je vzhledem k používání nových zařízení a spotřebičů již velmi nevhodné. Také vlhkost vzlínající ze sklepních prostor do místností v přízemí není pro pobyt klientů nebo zaměstnanců vyhovující. Půdní prostory jsou rozlehlé a nevyužité. Objekt není napojen na městskou kanalizaci.

Aby bylo dosaženo materiálně-technického standardu v pobytové službě „domov pro seniory“, provedeme změnu dispozičního řešení prakticky celého objektu. Bude nově vestavěn evakuační lůžkový výtah až do 2. patra, do většiny pokojů budou doplněny sociální uzly (koupelna a WC) a bude provedena kompletní rekonstrukce všech rozvodů a sítí. Budou vyměněna okna, dveře a zateplena obálka budovy. Kotelna bude nově řešena pro navrženou dispozici. Nové umístění bude mít výdejna jídla, jídelna, prádelna, společné prostory a další servisní místnosti včetně vybavení. Součástí revitalizace bude i oprava stávajících přístupových komunikací pro klienty i pracovníky domova. Rekonstrukcí se sníží počet uživatelů na pokojích na 20 a zajistí se kompletní bezbariérovost objektu. Vznikne 6 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových pokojů, součástí deseti z nich bude bezbariérové sociální zařízení.

Na nezbytně nutnou dobu, kdy bude probíhat rekonstrukce, jsou klienti umístěni ve vhodném objektu ve Vlčicích. Tento objekt je z velké části uzpůsoben pro celodenní pobyt klientů a péči o ně.

Fotogalerii z průběhu rekonstrukce si můžete prohlédnout kliknutím na tento odkaz: Průběh rekonstrukce

Projekt finančně podporují:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - dotace ve výši 24.388.704,- Kč
 • Nadace Renovabis - 2.500.000,- Kč
 • Diecézní charita ostravsko-opavská - 2.100.000,- Kč
 • Biskupství ostravsko-opavské - 700.000,- Kč
 • Olomoucký kraj - 2.000.000,- Kč
 • Moravskoslezský kraj - dotace ve výši 600.000,- Kč - spolufinancování výdajů na projektovou dokumentaci pro provedení stavby a inženýrské činnosti (v roce 2018), na úhradu stavebních prací – silnoproudé elektrotechniky (v roce 2019) a na úhradu nákladů výdajů na tesařské konstrukce (v roce 2020)
 • Tříkrálová sbírka 2018, 2019 a 2020 - 1.343.821,- Kč
 • Nadace Agrofert - 200.000,- Kč
 • Nadace ČEZ - 150.000,- Kč
 • Obec Skorošice - 40.000,- Kč
 • Obec Vápenná - 40.000,- Kč
 • Obec Velká Kraš - 40.000,- Kč
 • Obec Písečná - 20.000,- Kč
 • Obec Hradec-Nová Ves - 20.000,- Kč
 • Obec Vlčice - 20.000,- Kč
 • Obec Bělá pod Pradědem - 12.000,- Kč
 • Obec Uhelná - 10.000,- Kč
 • Obec Kobylá nad Vidnavkou - 5.000,- Kč
 • Město Vidnava - 5.000,- Kč
 • Obec Mikulovice - 4.000,- Kč
 • firemní dárci: UNITA s.r.o., cbData s.r.o., Karyo spol. s r.o., STING PROJECT s.r.o., DORG s.r.o., JESBENE s.r.o., Lékárna Pod Jánským vrchem, MUDr. Martina Kovaříková, Ing. Stanislav Mrňka
 • soukromí dárci
 • veřejná sbírka
 • vlastní zdroje - z prodeje nevyužívaného majetku

Děkujeme všem dárcům za podporu