Pořízení automobilu do Domova pokojného stáří sv. Františka

Identifikační číslo:             013D312007401
Celkové náklady:                       720.850 Kč
Výše dotace:                               532.500 Kč

Projekt byl financován prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí z programu 013310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Byly pořízeny dva automobily pro Domov pokojného stáří sv. Františka (sociální služba „domov pro seniory“). Jeden automobil se speciální úpravou slouží především k přepravě imobilních a hůře pohyblivých klientů, druhý pak k zajišťování nákupu klientům, příp. odvozu klientů na nákupy, úřady apod. Využívá je také sociální pracovnice k návštěvám žadatelů v rámci sociálního šetření.