Péče o pacienty v terminálním stavu na Jesenicku

Výše dotace:                                180.000 Kč
Termín realizace:                     1.1. - 31.12.2018
 
Cílem projektu je zajištění domácí zdravotní péče a paliativní péče ve všech obcích okresu Jeseník.
 
Charita Jeseník poskytuje na Jesenicku domácí zdravotní péči již 24 let. Po celou dobu také zajišťuje péči o pacienty se závažnějším onemocněním v terminálním stavu v jejich domácím prostředí. Péče o tyto pacienty je ošetřovatelsky náročnější. Aby byla zachována kvalita i rozsah péče, je třeba si udržet stabilní tým zdravotních sester, případně jej dále rozšiřovat. V roce 2018 zabezpečovalo tuto péči pět zdravotních sester v hlavním pracovním poměru a tři na dohodu o provedení práce.
 
Zdravotním sestrám bylo v uplynulém roce zajištěno mimo jiné také vzdělávání v oboru paliativní péče. Dvě pracovnice absolvovaly intenzivní kurz paliativní péče ELNEC, určený především zdravotním sestrám, které pracující s pacienty v konečné fázi života. Jedna ze sester byla proškolena v komunikaci v péči o umírající.
 
V roce 2018 ošetřila Charita Jeseník v rámci Domácí zdravotní péče celkem 660 pacientů. Zdravotní sestry provedly 8 941 ošetřovacích návštěv a 18 009 zdravotních úkonů. Počet pacientů v terminálním stádiu onemocnění byl v tomto období 28, přičemž zdravotní sestry u nich provedly 570 návštěv. Čas, který strávily přímou péčí o tyto pacienty, byl 370,5 hodin a čas strávený na cestě k pacientům pak 152 hod.
 
Děkujeme za podporu Olomouckému kraji
 
Olomoucký kraj