Automobil pro Denní stacionář Šimon

2020 logo IROP MMR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.  
 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010667

Název programu: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Výzva: 7. výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - IROP - A3 Zázemí sociální inkluze II.

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na zkvalitnění zázemí ambulantní služby Denní stacionář Šimon Charity Jeseník. Hlavní aktivita představuje nákup nového automobilu. Toto nové vozidlo bude sloužit pro 1 druh sociálních služeb.
 
Auto - projekt