S automobily do terénu

2018 IROP_CZ_RO_B_C RGB

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.  
 

Realizátorem projektu je Diecézní charita ostravsko-opavská.

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002236

Období realizace: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2018

Výzva: 06_16_40 - Rozvoj sociálních služeb v SVL

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Hlavní cíl projektu: Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence, pečovatelské služby, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a osmi oblastními charitami na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje pořízením 25 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb a obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb.

Charita Jeseník získala z tohoto projektu 2 automobily pro Charitní pečovatelskou službu.