Metodickou podporou ke kvalitě

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022
 
Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče. Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 53 služeb.
 
Charita Jeseník je partnerem projektu s finančním příspěvkem.
 

Aktivity v Charitě Jeseník

  • metodické konzultace ve službách Domov pokojného stáří sv. Františka (9825174), Domov pokojného stáří sv. Hedviky (5410563), Charitní pečovatelská služba (6281058)
  • podpůrný audit kvality - Charitní dům sv. Anežky (6965737)
  • pravidelné supervize - Denní stacionář Šimon (2945433), Domov pokojného stáří sv. Františka (9825174), Domov pokojného stáří sv. Hedviky (5410563), Charitní dům sv. Anežky (6965737), Charitní pečovatelská služba (6281058)
  • účast zástupců služeb na odborných kolegiích - Denní stacionář Šimon (2945433), Domov pokojného stáří sv. Františka (9825174), Domov pokojného stáří sv. Hedviky (5410563), Charitní dům sv. Anežky (6965737), Charitní pečovatelská služba (6281058)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné