Péče o pacienty v terminálním stavu na Jesenicku - 2019

Výše dotace:                                300.000 Kč
Termín realizace:                     1.1. - 31.12.2019
 
Cílem projektu je zajištění péče pacientům v terminálním stadiu onemocnění v jejich vlastním sociálním prostředí. Tuto péči zajišťujeme s nepřetržitou dostupností 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně, ve všech obcích okresu Jeseník.
 
Charita Jeseník poskytuje na Jesenicku domácí zdravotní péči již 25 let. Po celou dobu také zajišťuje péči o pacienty se závažnějším onemocněním v terminálním stavu v jejich domácím prostředí. Péče o tyto pacienty je ošetřovatelsky náročnější. Aby byla zachována kvalita i rozsah péče, je třeba si udržet stabilní tým zdravotních sester, případně jej dále rozšiřovat. V roce 2019 zabezpečovalo tuto péči od ledna do března pět zdravotních sester, od dubna do konce října šest zdravotních sester, v listopadu pět a v prosinci již jen čtyři zdravotní sestry, přičemž vypomáhaly tři zdravotní sestry na dohodu o provedení práce a jedna na dohodu o pracovní činnosti. Přepočtený počet sester v přímé péči za rok 2019 byl 5,84 úvazků.
 
V roce 2019 ošetřily zdravotní sestry Charity Jeseník v rámci Domácí zdravotní péče celkem 724 pacientů. Zdravotní sestry provedly 10 118 ošetřovacích návštěv a 18 976 zdravotních úkonů. Počet pacientů, kterým byla poskytnuta paliativní péče, byl v tomto období 80, přičemž zdravotní sestry u nich provedly 2 651 návštěv.
 
Z dotace byla uhrazena část osobních nákladů zdravotních sester, zdravotnický materiál a infuzní pumpa.
 
Děkujeme za podporu Olomouckému kraji
 
Olomoucký kraj