Sčítání dokončeno a opět je tu rekord

Sčítání dokončeno a opět je tu rekord

Ve čtvrtek 19. ledna skončilo v Charitě Javorník otevírání a počítání tříkrálových pokladniček. Koledníci vykoledovali ve 23 obcích Jesenicka rekordní částku, a to 559.026,- Kč. Ve srovnání s loňským rokem je výtěžek sbírky je o 24.093,- Kč vyšší.

Začala Tříkrálová sbírka 2017

Začala Tříkrálová sbírka 2017

Právě v těchto dnech můžete na celém Jesenicku potkávat okolo čtyř set malých i velkých koledníčků se zapečetěnými pokladničkami, kteří se také u Vás těší na vřelé přijetí… Vždyť vybrané finanční prostředky pomohou právě lidem na Jesenicku.

Oslava svátku sv. Anežky

Svátek sv. Anežky České letos připadl na neděli a my v Charitním domě sv. Anežky jsme se domluvili, že jej oslavíme v úterý 15. 11. 2016. Na návštěvu přišli i někteří obyvatelé a zaměstnanci z Domova pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě a z DPS sv. Františka z Javorníku.

Nová polohovací lůžka

Charita Javorník se na počátku letošního roku zapojila do dotačního programu Senior, který vyhlašuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. V rámci Programu Senior získávají charitativní instituce, které se věnují seniorům, finanční příspěvky, např. na nové vybavení nebo na vzdělávání zaměstnanců.

Nakupujete dárky přes internet? Pak nakupujte přes GIVT

Nakupujete dárky přes internetové obchody? Můžete tak podpořit i Charitu Javorník. Vstupte do Vámi vybraného obchodu přes stránky GIVT a e-shop automaticky odešle finanční prostředky na účet vybrané neziskové organizace, tj. Charitě Javorník. Vybrat si můžete již z více než 650 e-shopů.

Připomenutí Památky zesnulých

Připomenutí Památky zesnulých

Začátkem listopadu si každoročně připomínáme všechny zesnulé. I naši klienti se na tzv. Dušičky letos připravovali a v aktivizační dílně vyráběli ozdobné kytice, na které použili různé přírodní produkty – chvojí, šišky, suché makovice a větvičky keřů s barevnými bobulemi a listy.

Vláčkem Lázeňáčkem po Priessnitzových lázních

Vláčkem Lázeňáčkem po Priessnitzových lázních

Koncem září jsme využili jednoho z posledních letošních teplých a slunečných dnů a vypravili jsme se s našimi klienty do města Jeseníku a jeho lázní. Dozvěděli jsme se, že v lázních jezdí vláček Lázeňáček, který vozí turisty po různých trasách - po samotných lázních, do města Jeseníku na náměstí a dále k místním turistickým atrakcím, jako jsou např. Čertovy kameny nad Jeseníkem, Faunapark v Lipové - lázních nebo Lesní bar nad Horní Lipovou. Naši klienti jsou už hůře pohybliví, a proto se těšili, že si budou moci udělat pěkný výlet a prohlédnout si celé lázně, aniž by museli moc chodit. Někteří v jesenických lázních nikdy nebyli nebo zde byli naposledy před mnoha lety.

Svátek sv. Hedviky

Svátek sv. Hedviky

I když má dle liturgického kalendáře svatá Hedvika svátek v neděli 16.10., slavili jsme již v pátek 14.10.2016. Mši svatou, které se zúčastnili uživatelé ze sv. Hedviky i sv. Anežky, sloužil jako obvykle prezident Diecézní charity ostravsko-opavské ThLic. Jan Larisch, Th.D. V průběhu kázání nám připomenul životopis sv. Hedviky a její význam pro dnešní dobu. Svatou Hedviku uctíváme mimo jiné jako patronku Slezska, ostravsko-opavské diecéze a také patronku exulantů a snoubenců.

 

Den otevřených dveří v DPS sv. Františka

Den otevřených dveří v DPS sv. Františka

V úterý 27.9.2016, v den svátku sv. Vincence z Pauly - patrona charitního díla, jsme přivítali příchozí návštěvníky v našem Domově pokojného stáří sv. Františka, aby si prohlédli nejen budovu, ale i rozsáhlou zahradu, kterou nám vzorně uklidila parta mladých lidí z komunity Fides z Bílé Vody.

Den otevřených dveří ve Vidnavě

Den otevřených dveří ve Vidnavě

Tradičně pořádají dva sousedící domovy ve Vidnavě den otevřených dveří společně. Nejinak tomu bylo i letos. V pátek 23. 9. 2016 byla tato akce zahájena mší svatou ve 13:00 hodin v kapli DPS sv. Hedviky, za účasti vedení Charity Javorník. Mši svatou celebroval otec děkan Mgr. Miroslav Kadlec.