Oslava 103. narozenin

Oslava 103. narozenin

Naše klientka paní Ludmila Mertlová oslavila 12. září své již 103. narozeniny. V našem zařízení pobývá čtyři roky a je jeho nejstarší uživatelkou. Svým věkem se řadí mezi nejstarší občany okresu Jeseník. K narozeninám přijel paní Mertlové popřát i starosta Jeseníku Ing. Adam Kalous, jelikož je paní Mertlová občanka města Jeseník. Za celý kolektiv DPS sv. Hedviky ve Vidnavě přejeme paní Mertlové dobré zdraví.

Na koupališti ve Velké Kraši

Na koupališti ve Velké Kraši

Tropické dny v půlce září nejsou pro naši oblast typické a naši klienti se proto snaží, aby je přečkali co nejlépe. Část klientů zvolila zcela odpočinkový režim a zůstali většinu dne na pokojích, protože jim prudké sluníčko nedělá dobře na oči a horko je značně vyčerpává, jiní trávili tyto horké dny na dvoře našeho domova ve stínu, kryti velkým slunečníkem. Někteří zatoužili se v parném dni vykoupat.

 

U Urbanů v Račím Údolí

U Urbanů v Račím Údolí

Ve čtvrtek 8. srpna jsme s našimi klienty z DPS sv. Hedviky navštívili hospodářství pana Urbana, syna naší klientky. Hospodářství se nachází v Račím Údolí u Javorníka. Uvítali nás manželé Urbanovi se synem a usadili jsme se na krytém zápraží domu, pěkně ve stínu dřevěného přístřešku a množství rozkvetlých fuchsií. Při kávě a domácí bábovce jsme si pěkně popovídali.

Turnaj v kuželkách

Turnaj v kuželkách

Pěkného počasí na závěr léta jsme využili k uspořádání sportovního klání mezi klienty našich domovů - DPS sv. Hedviky, CHD sv. Anežky a DPS sv. Františka. Již třetí ročník turnaje v kuželkách jsme uspořádali na zahradě DPS sv. Hedviky ve Vidnavě.

Přespávání ve stacionáři

Jak už se stalo zvykem,  25. srpna proběhlo ve stacionáři přespávání. Uživatelé se moc těšili a již několik dní předem si o ničem jiném ani nepovídali.

Výlet na farmu v Nové Červené Vodě

Ve středu 24. 8. se vydali uživatelé z Denního stacionáře Šimon na výlet na farmu do Nové Červené Vody, na které bydlí naše pracovnice Lenka. Cesta sem netrvala dlouho, proto mohli účastníci výletu vyjet autem až po svačině.

Za rybami do Nýznerova

Za rybami do Nýznerova

Ve čtvrtek 25. srpna jsme se s našimi klienty vypravili na výlet do Nýznerova u Žulové. Cílem byla zdejší rybářská bašta, která je otevřena každoročně během celé letní sezóny. Nachází se zde letní restaurace, rybí líheň a několik vodních nádrží na chov kaprovitých a pstruhovitých ryb.

Kouzelník Waldini

Kouzelník Waldini

V úterý 23.8. odpoledne jsme se sešli společně s uživateli DPS sv. Hedviky a DPS sv. Františka, abychom zhlédli kouzelnické představení. Dosud jsme se s uživateli podobné akce neúčastnili, proto jsme byli plni očekávání a napětí, jaké to bude.

 

Na výletě v Bílé Vodě

Na výletě v Bílé Vodě

Ve středu 17. srpna 2016 jsme s našimi klienty navštívili nejsevernější obec českého Slezska - Bílou Vodu. Navštívili jsme zdejší výrobnu hostií, kterou provozuje Unita s.r.o. pod Diecézní charitou ostravsko – opavskou.

Výlet do Bílé Vody

Výlet do Bílé Vody

Ve čtvrtek 4. 8. 2016 jsme se po snídani sešli v podloubí Domova pokojného stáří sv. Františka, nastoupili do aut a vydali se směr Bílá Voda. Naše první kroky směřovali do hostiárny, kde jsme si zakoupili lázeňské oplatky.