Advent v domově

Advent v domově

V neděli se zapalovala první svíce na adventním věnci což znamená, že do vánoc zbývají už jen tři neděle. Kouzlo Vánoc jsme si v Charitním domě pro seniory v Hnojníku s našimi seniory navodili návštěvou místní knihovny a taky dnem otevřených dveří, který byl spojen s vánoční výstavou výrobků.

Bazárek pomáhá

Bazárek pomáhá

Charitní bazárek - služba, která je určena jak lidem v tíživé sociální situaci, tak i široké veřejnosti nepomáhá v předvánočním období jen svým obvyklým způsobem. V období blížících se vánočních svátků jsme se rozhodli pomoci trochu netradičně a část věcí, které byly do Bazárku darovány a pečlivě vytříděny jeho pracovnicemi a dobrovolnicemi, věnovat lidem bez přístřeší a matkám s dětmi.

"Grandík" rozdělen

"Grandík" rozdělen

První prosincový den se v sídle Charity Český Těšín sešla komise, jejímž úkolem bylo vyhodnotit došlé žádosti v rámci „Grandíku Charity Český Těšín“ Tento systém malých grantů uvedla českotěšínská Charita koncem léta letošního roku na pomoc osobám s handicapem. K rozdělení bylo připraveno 80 tisíc korun, které komise rozdělila.

Čertovská mela v knihovně

Čertovská mela v knihovně

1. prosince šly naše děti z Domečku spolu s pracovnicí paní Prokopovou do knihovny na Havlíčkové ulici, kde je čekalo odpoledne plné pekelných knih, her a soutěží nazvané „Čertovská mela“.

Domov otevřel dveře

Domov otevřel dveře

Ve dnech 27. a 28. listopadu2014  otevřel Charitní dům pro seniory v Hnojníku své dveře široké veřejnosti. Den otevřených dveří se konal k příležitosti blížících se vánočních svátků a jeho součástí tak byla i výstava výrobků klientů domova, jak jinak než s vánoční tématikou.

10 let Domova pokojného stáří Naděje

10 let Domova pokojného stáří Naděje

Před 10 lety začalo bydlet v horské vesnici Usť Čorná prvních pět seniorů v nově zřízeném Domově, který později přijal jméno Naděje. Od svého vzniku zde žilo asi 60 lidí a většina z nich zde svůj život dožila v důstojných podmínkách. Domov je podporován z Tříkrálové sbírky CHČR a partnerská organizace na Ukrajině nám poslala zprávu o 10 letech života tohoto Domova..

Canisterapie v domově

Canisterapie v domově

Po delší odmlce jsme v Charitním domě pokojného stáří mohli opět přivítat pejsky, a to ne ledajaké. Přišly nás navštívit členky z Canisterapeutického týmu a předvedly nám, co vše čtyřnozí miláčkové dovedou a že toho nebylo málo, svědčily i nadšené tváře seniorů, kteří se sešli na úvodní schůzce.

Oslava svátku sv. Anežky

Oslava svátku sv. Anežky

Dne 13. 11. 2014 v našem Charitním domě sv. Anežky proběhla oslava svátku naší patronky. Oslavu jsme dopoledne zahájili mší svatou, kterou sloužil otec děkan Miroslav Kadlec. Zároveň byla některým našim uživatelům udělena svátost pomazání nemocných.

Startovací byty pomáhají

Startovací byty pomáhají

V letošním roce už druhá z klientek Charitního střediska sociální rehabilitace úspěšně splnila podmínku 2 let bezproblémového bydlení ve startovacím bytě, a tak nic nebránilo tomu, aby na tuto klientku, paní Michaelu, byla přepsána nájemní smlouva k bytu.

Advent plný andělů

Advent plný andělů

Devátý ročník benefiční akce, představující místní neziskové organizace, Advent plný andělů, přináší také hlasování o nejlepší projekt. Vítězné tři projekty, které v soutěži získají nejvyšší počet hlasů obdrží přímou finanční podporu ve výši 5.000 – 25.000 Kč. Svým projektem se účastní také naše Charita Frenštát p. Radhoštěm.