Smyslová aktivizace je moderní koncept péče a aktivizace, určený lidem s Alzheimerovou chorobou. V Domovech pokojného stáří Charity Jeseník tuto metodu úspěšně zavádíme a pracujeme podle ní od r. 2019.

Stěžejní součástí smyslové aktivizace je práce všedního dne. Jedná se o běžné činnosti působící na jednotlivé smysly seniorů.
 
Smyslová aktivizace cílí vždy přímo na konkrétního člověka – pracuje totiž s jeho biografií. Pomocí věcí dobře známých z předchozího života pomáhá seniorům rozpomenout se na prožité události.
 
Dbáme na budování vztahů, které jsou oboustranně obohacující. Uvědomujeme si, že to hlavní, co můžeme našim klientům nabídnout je dostatek času na to, aby mohli stále dělat to, co ještě dokáží.
 
Klíčovými slovy smyslové aktivizace jsou RESPEKT, ÚCTA A LÁSKA.