Dekacert - základ firemní kultury Zobrazit fotogalerii
1. listopadu 2021 Z Charity Jeseník

Dekacert - základ firemní kultury

Všichni zaměstnanci Charity Jeseník procházejí v tyto dny školením v systému Dekacert. Výsledkem několika skupinových sezení bude vypracování určitého etického kodexu pro celou organizaci i pro jednotlivá střediska.

Systém Dekacert je relativně nový. Vypracovala jej paní Prof. Theol. Elisabeth Jünemann z Rakouska. Reagovala tak na změny ve společnosti. V současné době již v Charitě nepracují pouze křesťané. Týmy jsou velice různorodé, což je dobře. Zároveň je potřeba zde uchovat určitý mravní kodex, ke kterému odkazuje křesťanství. Tak vznikl velice otevřený a variabilní základ, struktura, kterou si mohou jednotlivé organizace naplnit. Základem je to, že všechny definované hodnoty vycházejí z Biblického Desatera.

Jednotlivé týmy budou během několika setkání pracovat na tom, aby si ujasnily, co pro ně tyto hodnoty znamenají a jak je naplňují ve své službě. Výsledkem by pak měl být dokument – etický kodex, kterým se budou řídit. Tento dokument bude živý. Každý rok se k němu pracovníci alespoň krátce vrátí a přehodnotí, co je opravdu živé a co již nefunguje.

Děkujeme nadaci Renovabis, která projekt zavádění Dekacertu do Charity Jeseník finančně podpořila.
 
renovabis-logo_farbig_ohne_uz