Svatý Martin sice sníh nepřinesl, ale spoustu dobré zábavy ano. Na domovech i ve stacionáři to byl čas pro společné setkání a povídání, ať už u svatomartinských rohlíčků, vína, nebo třeba placek.

Oslavy svátku svatého Martina byly u nás hodně o rohlíčcích. V Denním stacionáři Šimon rohlíčky pekly ve středu 9. listopadu a celý stacionář si provoněli ořechy a vanilkou. Za ořechy patří velké poděkování Tomášovi, který je doma společně s maminkou na své zahradě nasbíral, donesl do stacionáře a také naloupal. Na rohlíčcích si pak společně pochutnali v pátek při jejich kavárničce.
 
V Domově pokojného stáří sv. Františka si sv. Martina připomněli s předstihem. Ve středu 9. listopadu, také na kavárničce. Připomněli si zvyky, tradice a také přísloví spojená se sv. Martinem. Pan vedoucí všem přítomným přečetl legendu o sv. Martinovi a pak už se společně hodovalo. Ke kávě si klienti dali svatomartinské rohlíčky (nakonec koupené) a kdo chtěl, ochutnal i svatomartinské víno. Společné posezení bylo příjemné a povídání si zpestřili i písničkou.
 
A jak to bylo na sv. Martina v Domově pokojného stáří sv. Hedviky? Nakonec všechno jinak, než původně plánovali. Nebyla sice pečená husa, ale udělali si placky, které se dříve na sv. Martina také připravovali. K tomu měli svatomartinské víno a také svatomartinské rohlíčky, které pro ně napekla paní vedoucí. Ta je mimochodem napekla i pro zaměstnance správy, takže víme, že byly skvělé, jen zmizely tak rychle, že se nestihly ani nafotit. Ale zpět na domov – tam si společně poseděli a pustili si k tomu i film "S tebou mě baví svět". Když sv. Martin žádný sníh nepřivezl, tak si ho užili alespoň ve filmu. A kdo netoužil po společnosti, mohl si dobroty vychutnat v soukromí svého pokoje.