V každé službě, ale i v životě nás může potkat situace, kdy potřebujeme vědět, jak správně poskytnout první pomoc. Pracovnice Charitní pečovatelské služby si na konci října vše připomněly, aby je pak ve službě nic nezaskočilo.

Pečovatelky Charitní pečovatelské služby se při poskytování péče setkávají se situacemi, kdy musí řešit nenadálé situace, a to i takové, kdy jde vlastně o život klienta. Shodly se, že by potřebovaly nabít jistoty při poskytování první pomoci, a proto si požádaly o školení v této oblasti. To proběhlo 26.  října v kanceláři ve Vidnavě. Pracovnice proškolil záchranář Radim Netopil. Kromě teoretické části a spousty příkladů z praxe, dostaly také odpovědi na své dotazy a byly ujištěny v postupech v nestandardních situacích. Co ale velmi ocenily, že se při školení i zasmály a hlavně, že si mohly vyzkoušet masáž srdce a umělé dýchání na figuríně dospělého i dítěte. A rozhodně to prý nebylo jednoduché.