Tři smyslové aktivizace proběhly během února také v Denním stacionáři Šimon. Potvrdilo se tak, že tento koncept je vhodný nejen pro seniory, ale také pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízí jim totiž to samé – aktivizaci založenou na smysluplných činnostech, uvědomění si svých kompetencí, prožitek radosti, ale hlavně přístup s úctou, respektem a láskou. 

„Měla jsem trošku obavy, přece jen už ve stacionáři nějakou dobu nejsem, a i když uživatele znám, musela jsem se naladit úplně jinak. Ale stálo to za to,“ hodnotí realizaci Smyslové aktivizace ve stacionáři Kamila Macurová, metodička Charity Jeseník.
První aktivizace byla skupinová a vztahovala se k masopustu – povídání, prohlížení fotek a příprava horkého nealkoholického nápoje. Další aktivizace byla individuální a K. Macurová při ní využila zakořeněné pokojovky, které si už říkaly o zasazení. „Obdivovala jsem Tomovu soustředěnost a zároveň si pak zpětně uvědomila, že mám občas tendence zbytečně mluvit, třeba jen něco okomentovat. Ale někdy to ticho a nechat člověka se soustředit, je opravdu nejlepší,“ říká K. Macurová. Poslední Smyslovou aktivizací byla příprava jablečného dezertu, na které se podíleli dva uživatelé. A právě spolupráce a vnímání vlastních kompetencí, ale i kompetencí toho druhého bylo jedním z hlavních cílů této aktivizace. A to, že si mohou dezert druhý den všichni společně sníst, bylo pro uživatele velkou motivací.
„Hodně mi pomohly kolegyně ze stacionáře. S přípravou prostor, ale třeba i se zajištěním pomůcek, abych je nemusela vozit z domu,“ hodnotí své působení K. Macurová. „Za to moc děkuju hlavně Markétě Kovalčíkové. A taky za focení – byla úplný profesionál. Vůbec nereagovala, když se na ni občas uživatelé obrátili a chtěli ji zatáhnout do aktivizace, protože by tak všechno nabourala. To jsem opravdu obdivovala. A ještě udělala opravdu krásné fotky.“