Další Charitní pouť, v pořadí už pátá, proběhla v sobotu 1. října v Javorníku. Mši svatou celebroval Otec děkan Stanislav Kotlář společně s javornickým Otcem Tomaszem Janem Salagou. Následovalo společné posezení na zahradě Domova pokojného stáří sv. Františka, a kdo chtěl, mohl si prohlédnout i domov.

V Javorníku sice proběhla pouť před dvěma roky, ale tehdy situace společnému setkání vůbec nepřála. Byli jsme rádi, že jsme se mohli sejít na mši svaté, aniž bychom tušili, že v Domově pokojného stáří sv. Františka, který se čerstvě přestěhoval do nových prostor a slavil ten rok 25 let od svého vzniku, propukla pandemie covidu a čekalo ho těžké období. 
 
Po dvou letech jsme tedy opět do Javorníku zavítali a těšili se, že nám společné setkání tentokrát vyjde. Počasí sice vypadalo tak všelijak, ale vydrželo. Na mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice se sešli podporovatelé Charity Jeseník z různých obcí a měst našeho okresu, přijeli zaměstnanci i klienti z našich služeb, podpořit Charitu přišli i farníci z Javorníku a velkým potěšením pro nás byla účast Javornického chrámového sboru a jejich krásného hudebního doprovodu při mši, za který velmi děkujeme. 
 
Na mši svaté nejprve všechny přivítala ředitelka Charity Jeseník, Helena Paschkeová, která řekla, že chceme především děkovat za vše, co se podařilo, a také prosit o požehnání do další práce. Otec Stanislav následně ve svém kázání připomněl, že slavíme 100 let Charity Česká republika, a především si připomínáme svátek sv. Vincence z Pauly, zakladatele moderní Charity, který žil na přelomu 16. a 17. století. Vzpomněl jeho příběh, kdy poté, co se dostal ze zajetí, pomáhal chudým ve válečných oblastech. Sepsal leták o podmínkách života těchto chudých lidí a dokázal takto oslovit spoustu lidí, pohnout jimi, aby tyto chudé podpořili. Podařilo se mu sehnat peníze, za které mohl nakoupit jídlo a ošacení a pomáhat tak těm nejpotřebnějším. Otec Stanislav připomněl, jak tento počátek jeho Charitního díla je stále aktuální, a právě v dnešní době. Době, kdy tolik lidí strádá právě válkou. A citoval z jednoho spisu, kde sv. Vincenc píše, že služba chudým má přednost přede vším. I před modlitbou, protože pomoc potřebným je vlastně stejnou boží službou. Nakonec Otec děkan popřál všem Charitním pracovníkům, aby se jim dařilo být v té dnešní těžké době světlem pro ty své potřebné a vyslovil svůj velký obdiv k jejich práci.
 
Následné posezení na dvorku Domova pokojného stáří sv. Františka se pak neslo v duchu společného povídání, vzpomínání a také prohlídek domova. Velmi děkujeme bývalé sociální pracovnici, Marušce Losmanové, která se tohoto úkolu s dalšími ujala. Úžasné bylo také občerstvení, které dovezli zástupci jednotlivých služeb a že ho bylo! Na domovech tak alespoň měli postaráno o něco dobrého k nedělní kávě.
  
Komu ale patří naše velké poděkování, jsou seniorky ze Skorošic, které pomáhaly s přípravou a obsluhou při celé akci. Usnadnily nám tolik práce a my, Chariťáci, si tak mohli pouť opravdu užít. Děkujeme!