Každé roční období se na našich střediscích odrazí v krásné výzdobě. Stejně tak i podzim se svými rozmanitými barvami.

Nejen naše domovy, ale i prostory Denního stacionáře Šimon nebo kanceláře Charitní pečovatelské služby zaměstnanci zdobí podle ročního období a podle toho, co na zahradách, loukách nebo lese natrhají či posbírají. Do výzdoby zapojují i klienty a návštěvy pak mají opravdu co obdivovat. Třeba právě tu podzimní. Sami se můžete přesvědčit v naší galerii.