Další návštěva starosty Zobrazit fotogalerii
30. listopadu 2022 Z Charity Jeseník

Další návštěva starosty

Poslední listopadový den zavítal do Denního stacionáře Šimon nový starosta Lipové-lázní. Zdržel se nakonec déle, než čekal a povídání s ním bylo velmi zajímavé pro všechny.

Listopad v Denním stacionáři Šimon patřil obci Lipová-lázně. Na konec měsíce si domluvili návštěvu starosty obce, který je ve své funkci sice krátce, ale s návštěvou ihned souhlasil a připravil si dokonce krátkou prezentaci k této lázeňské obci.
 
Pana starosty Vladimíra Šantrůčka se po jeho příchodu tradičně ujala vedoucí stacionáře, paní Marta Nosková, která mu ukázala současné prostory a představila ho uživatelům. Pan starosta si hned všiml vystavených erbů obce, které uživatelé vybarvují různými technikami. Paní vedoucí mu také ukázala nástěnku s jejich interaktivní mapou už téměř zaplněnou erby obcí, kterým se během roku věnovali.
 
Pan starosta pak pustil krátkou prezentaci, ve které postupně představil obec, lázně, památky a zajímavosti. Ukázalo se, že pan Šantrůček se o historii obce velmi zajímá a dokonce sbírá různé předměty z její historie. Pak přišly na řadu dotazy uživatelů a v nich se uživatel Tomáš například ptal, jestli se zvýšila návštěvnost Lipové díky znovuotevřeným lázním a Faunaparku, kolik má Lipová obyvatel a věk nejstaršího obyvatele, nebo jak oslavila obec začátek adventu, jestli proběhlo rozsvícení vánočního stromečku nebo nějaký jarmark? Také se zeptal, jaké má pan Šantrůček jako nový starosta plány do budoucna? "Plánů by bylo hodně," smál se pan Šantrůček. "Všechno se ale odvíjí od financí. Teď jsme dodělali některé věci, které byly ještě z minulých volebních období. Třeba nové dětské hřiště v lázních, na které nám nemalou částkou přispěla Nadace ČEZ." A vyjmenoval i další věci, které proběhly nebo je teprve čekají. "Plány by byly, teď jsou ale problémy s energiemi, což se u nás odrazilo třeba v navýšení rozpočtu základní školy," připomíná palčivý problém současnosti. Všechny ale zaujal záměr na zřízení buňky k recyklačnímu centru na sběrném dvoře, kde mohou lidé odložit funkční nepotřebné věci, které se dají ještě použít (třeba drobné elektrické spotřebiče, hrnky) a někdo jiný si je může vzít k opětovnému použití. 
 
Otázky pak měl i pan starosta, i když přiznal, že se před návštěvou podíval na web a udělal si nějakou představu o službě. Zajímalo ho, kolik stacionář navštěvuje uživatelů a také jak je to s financováním této služby. Paní vedoucí pak vzpomněla dlouholetého uživatele z Lipové, který se bohužel musel odstěhovat a že měli vlastně o Lipové docela přehled, protože se tam zhruba 20 let denně jezdilo.
 
Povídání s panem starostou se pak stočilo k historii nejen Lipové-lázní, ale celého Jesenicka, což zaujalo téměř všechny. Čas utíkal a jen zaběhnuté rituály některých uživatelů připomněly, že už je dost hodin a pan starosta má ještě povinnosti jinde. Paní vedoucí mu jako poděkování věnovala ve stacionáři vyrobený tužkovník z pedigu a pan se starosta se rozloučil. Děkujeme za příjemnou a obohacující návštěvu.