Společná výroba adventních věnců s ukrajinskými sousedy byla nápadem ředitelky Charity Jeseník. Byla to možnost se zase poznat s dalšími lidmi a především si připomenout a prožít nadcházející advent.

Společné tvoření adventních věnců bylo domluveno na čtvrtek 24. listopadu. Prostory pro tvoření nám poskytlo Křesťanské společenství, za což velmi děkujeme. Do organizace akce se pustilo více lidí, velmi pomohla Zuzka Hanulíková, která se do pomoci ukrajinským uprchlíkům na Jesenicku zapojila od začátku a má na starosti sklad materiální pomoci. Zdiška Dvořáková zase za peníze z projektu nakoupila vše potřebné pro tvoření (korpusy, svíčky, ozdoby...) a Lesy České republiky nám věnovaly chvojí. To bylo krásné a voňavé, takže prostory pro výrobu věnců velmi rychle provoněly a naladily všechny na adventní čas.
 
Kolem čtvrté hodiny přišli první zájemci a prostory se začaly rychle zaplňovat. Kolem stolu se sešly ženy různého věku, občas se zapojilo i některé dítě. Jak správně vytvořit základ věnce z chvojí ukázala všem Zdiška Dvořáková z Charity Jeseník. Trpělivě radila těm, kdo tápali, i nově příchozím.
 
Soustředění na práci bylo veliké, hlavně u vytváření korpusdů. U zdobení se už více mluvilo, občas bylo potřeba počkat, až se nahřeje tavná pistole, takže byl prostor si nejen popovídat, ale i ukázat, co už mám, jak jsem si to rozvrhla a jestli by to ještě něco nechtělo. A protože většina žen navštěvuje kurz češtiny, chtěly, abychom na ně mluvili jen česky. Občas jsme sice hledali správné výrazy pro správné pochopení, kolikrát jsme se i nasmáli, ale rozuměli jsme si.
 
„Udělala bych si věnec, ale nevěděla jsem, kde vzít větve,“ říká trošku lámaně jedna z účastnic a prosí, zda si může vzít pár větviček pro děti, že budou mít taky společné tvoření. Chvojí bylo hodně, takže jsme uvítali, když si i další vzali domů pár větviček na ozdobení.
 
Výsledky společného tvoření byly krásné. Každý věnec byl originál a tak se fotilo a posílalo do všech koutů, co se podařilo. Když naše sousedky odcházely, vyjadřovaly velký vděk za toto společné tvoření. Vděk jsme ale pociťovali také my, z Charity Jeseník, že jsme našim sousedům mohli přinést trošku světla do jejich těžkých časů.
 
Akce je financována MVČR v rámci dotačního programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022.