Výlet na farmu v Nové Červené Vodě

Ve středu 24. 8. se vydali uživatelé z Denního stacionáře Šimon na výlet na farmu do Nové Červené Vody, na které bydlí naše pracovnice Lenka. Cesta sem netrvala dlouho, proto mohli účastníci výletu vyjet autem až po svačině.

Za rybami do Nýznerova

Za rybami do Nýznerova

Ve čtvrtek 25. srpna jsme se s našimi klienty vypravili na výlet do Nýznerova u Žulové. Cílem byla zdejší rybářská bašta, která je otevřena každoročně během celé letní sezóny. Nachází se zde letní restaurace, rybí líheň a několik vodních nádrží na chov kaprovitých a pstruhovitých ryb.

Kouzelník Waldini

Kouzelník Waldini

V úterý 23.8. odpoledne jsme se sešli společně s uživateli DPS sv. Hedviky a DPS sv. Františka, abychom zhlédli kouzelnické představení. Dosud jsme se s uživateli podobné akce neúčastnili, proto jsme byli plni očekávání a napětí, jaké to bude.

 

Na výletě v Bílé Vodě

Na výletě v Bílé Vodě

Ve středu 17. srpna 2016 jsme s našimi klienty navštívili nejsevernější obec českého Slezska - Bílou Vodu. Navštívili jsme zdejší výrobnu hostií, kterou provozuje Unita s.r.o. pod Diecézní charitou ostravsko – opavskou.

Výlet do Bílé Vody

Výlet do Bílé Vody

Ve čtvrtek 4. 8. 2016 jsme se po snídani sešli v podloubí Domova pokojného stáří sv. Františka, nastoupili do aut a vydali se směr Bílá Voda. Naše první kroky směřovali do hostiárny, kde jsme si zakoupili lázeňské oplatky.

V muzeu ve Velké Kraši

V muzeu ve Velké Kraši

Obec Velká Kraš má nejen pěkné koupaliště, o čemž jsme se nedávno osobně přesvědčili, ale také muzeum, které se nachází v prostorách bývalého vlakového nádraží. Budova se nalézá těsně za hranicí obce Vidnava, proto jsme tam došli pěšky.

Výlet k rybníku

Výlet k rybníku

Rozhodly jsme se, že využijeme pěkného počasí a umožníme našim uživatelům pobyt v přírodě. Z toho důvodu jsme ty, kterým to zdraví dovolilo, naložily do aut a odvezly kousek za město.  

Pečení cuket na Anežce

Pečení cuket na Anežce

Na našich zahrádkách se letos urodilo hodně cuket. Anička, naše kolegyně, nám slíbila, že se s námi o úrodu podělí a že spolu s našimi uživateli nějakou tu cuketu upeče.

Výlet na koupaliště

Výlet na koupaliště

Již několikrát nám naše kolegyně vypravovaly o krásném koupališti, které se nachází ve Velké Kraši. Rozhodli jsme se, že se o tom přesvědčíme na vlastní oči a 5.8.2016 jsme se tam vypravili.

 

Návštěva Kozí farmy "U Nýdrlů"

Návštěva Kozí farmy "U Nýdrlů"

Na přání našich klientů z DPS sv. Hedviky jsme v úterý 2. 8. 2016 navštívili místní Kozí farmu "U Nýdrlů", která se nachází v nedaleké obci Stará Červená Voda. Tip na výlet nám dala naše klientka, která se v sousedství této farmy, původně zemědělského statku, narodila a prožila zde téměř 70 let. Mohla tak přiblížit ostatním klientům dobu svého mládí. Zavzpomínala, jak to tenkrát na statku fungovalo, a která zvířata se tam chovala.

Podpořte nás