Připomenutí Památky zesnulých

Připomenutí Památky zesnulých

Začátkem listopadu si každoročně připomínáme všechny zesnulé. I naši klienti se na tzv. Dušičky letos připravovali a v aktivizační dílně vyráběli ozdobné kytice, na které použili různé přírodní produkty – chvojí, šišky, suché makovice a větvičky keřů s barevnými bobulemi a listy.

Vláčkem Lázeňáčkem po Priessnitzových lázních

Vláčkem Lázeňáčkem po Priessnitzových lázních

Koncem září jsme využili jednoho z posledních letošních teplých a slunečných dnů a vypravili jsme se s našimi klienty do města Jeseníku a jeho lázní. Dozvěděli jsme se, že v lázních jezdí vláček Lázeňáček, který vozí turisty po různých trasách - po samotných lázních, do města Jeseníku na náměstí a dále k místním turistickým atrakcím, jako jsou např. Čertovy kameny nad Jeseníkem, Faunapark v Lipové - lázních nebo Lesní bar nad Horní Lipovou. Naši klienti jsou už hůře pohybliví, a proto se těšili, že si budou moci udělat pěkný výlet a prohlédnout si celé lázně, aniž by museli moc chodit. Někteří v jesenických lázních nikdy nebyli nebo zde byli naposledy před mnoha lety.

Svátek sv. Hedviky

Svátek sv. Hedviky

I když má dle liturgického kalendáře svatá Hedvika svátek v neděli 16.10., slavili jsme již v pátek 14.10.2016. Mši svatou, které se zúčastnili uživatelé ze sv. Hedviky i sv. Anežky, sloužil jako obvykle prezident Diecézní charity ostravsko-opavské ThLic. Jan Larisch, Th.D. V průběhu kázání nám připomenul životopis sv. Hedviky a její význam pro dnešní dobu. Svatou Hedviku uctíváme mimo jiné jako patronku Slezska, ostravsko-opavské diecéze a také patronku exulantů a snoubenců.

 

Den otevřených dveří v DPS sv. Františka

Den otevřených dveří v DPS sv. Františka

V úterý 27.9.2016, v den svátku sv. Vincence z Pauly - patrona charitního díla, jsme přivítali příchozí návštěvníky v našem Domově pokojného stáří sv. Františka, aby si prohlédli nejen budovu, ale i rozsáhlou zahradu, kterou nám vzorně uklidila parta mladých lidí z komunity Fides z Bílé Vody.

Den otevřených dveří ve Vidnavě

Den otevřených dveří ve Vidnavě

Tradičně pořádají dva sousedící domovy ve Vidnavě den otevřených dveří společně. Nejinak tomu bylo i letos. V pátek 23. 9. 2016 byla tato akce zahájena mší svatou ve 13:00 hodin v kapli DPS sv. Hedviky, za účasti vedení Charity Javorník. Mši svatou celebroval otec děkan Mgr. Miroslav Kadlec. 

Oslava 103. narozenin

Oslava 103. narozenin

Naše klientka paní Ludmila Mertlová oslavila 12. září své již 103. narozeniny. V našem zařízení pobývá čtyři roky a je jeho nejstarší uživatelkou. Svým věkem se řadí mezi nejstarší občany okresu Jeseník. K narozeninám přijel paní Mertlové popřát i starosta Jeseníku Ing. Adam Kalous, jelikož je paní Mertlová občanka města Jeseník. Za celý kolektiv DPS sv. Hedviky ve Vidnavě přejeme paní Mertlové dobré zdraví.

Na koupališti ve Velké Kraši

Na koupališti ve Velké Kraši

Tropické dny v půlce září nejsou pro naši oblast typické a naši klienti se proto snaží, aby je přečkali co nejlépe. Část klientů zvolila zcela odpočinkový režim a zůstali většinu dne na pokojích, protože jim prudké sluníčko nedělá dobře na oči a horko je značně vyčerpává, jiní trávili tyto horké dny na dvoře našeho domova ve stínu, kryti velkým slunečníkem. Někteří zatoužili se v parném dni vykoupat.

 

U Urbanů v Račím Údolí

U Urbanů v Račím Údolí

Ve čtvrtek 8. srpna jsme s našimi klienty z DPS sv. Hedviky navštívili hospodářství pana Urbana, syna naší klientky. Hospodářství se nachází v Račím Údolí u Javorníka. Uvítali nás manželé Urbanovi se synem a usadili jsme se na krytém zápraží domu, pěkně ve stínu dřevěného přístřešku a množství rozkvetlých fuchsií. Při kávě a domácí bábovce jsme si pěkně popovídali.

Turnaj v kuželkách

Turnaj v kuželkách

Pěkného počasí na závěr léta jsme využili k uspořádání sportovního klání mezi klienty našich domovů - DPS sv. Hedviky, CHD sv. Anežky a DPS sv. Františka. Již třetí ročník turnaje v kuželkách jsme uspořádali na zahradě DPS sv. Hedviky ve Vidnavě.

Přespávání ve stacionáři

Jak už se stalo zvykem,  25. srpna proběhlo ve stacionáři přespávání. Uživatelé se moc těšili a již několik dní předem si o ničem jiném ani nepovídali.

Podpořte nás