Výlet do Dolního Údolí

Výlet do Dolního Údolí

V pátek 13. 5.2016 v rámci výletu navštívili uživatelé z Denní stacionář Šimon wellness centrum v Hotýlku u Pekina v Dolním Údolí ve Zlatých Horách. Do Dolního Údolí přijeli z Jeseníku autobusem.

Vyzvednutí zvonu ve Vidnavě

Vyzvednutí zvonu ve Vidnavě

Obyvatelé našeho domova se měli možnost účastnit slavnosti pořádané u příležitosti vyzvedávání nového zvonu Johanka z Arku do věže kostela sv. Kateřiny Alexandrijské ve Vidnavě. Jednalo se o mimořádnou událost, kterou člověk nevidí mnohokrát za život.

Pouť Charit DCHOO

Pouť Charit DCHOO

Ve středu 11. května jsme se se dvěma kolegyněmi a jednou klientkou vydaly na pouť Charit do katedrály Krista Spasitele v Ostravě. Počasí nám přálo, cesta uběhla rychle, a tak jsme měly dost času přejít z parkoviště ke katedrále.

Vývařovna AVE na Běhu naděje

Vývařovna AVE na Běhu naděje

V sobotu 14. 5. 2016 se již podruhé uskutečnila ve Vidnavě nezávodní akce Běh naděje 2016 – s podtitulem Poběžte s námi proti rakovině! Každý, kdo se této akce zúčastnil, nejen že udělal něco pro své zdraví, ale také podpořil dobrou věc.

Oslava Dne matek v našich domovech

Oslava Dne matek v našich domovech

Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Oficiálně připadá na druhou něděli v květnu. Také v našich domovech jsme si tento svátek připomněli s našimi klientkami.

Pohár pro občany ve Vidnavě

Pohár pro občany ve Vidnavě

Tak jako v letech předešlých jsme se i v tom letošním spolu s klienty Domova pokojného stáří sv. Hedviky účastnili Poháru pro občany, který pořádal Střelecký klub Vidnava v místní střelnici dne 7. května 2016.

Žehnání zvonu ve Vidnavě

Žehnání zvonu ve Vidnavě

V neděli 8.5.2016 proběhlo ve Vidnavě žehnání nového zvonu sv. Jany z Arku. Zúčastnili jsme se ho i s některými uživateli Charitního domu sv. Anežky a DPS sv. Hedviky. Byla to opravdu mimořádná událost, kterou člověk může prožít třeba jen jedenkrát za život.

Fotografická výstava "Vision"

Fotografická výstava "Vision"

V pátek dne 29. dubna 2016 jsme společně s uživateli DPS sv. Hedviky shlédli fotografickou výstavu s názvem „Vision“, ve které se její autoři K. Filgas a J. Kois zaměřili na fotografování přírody a památného okolí města Vidnavy.

Výstava Biblí a svatých obrázků

Výstava Biblí a svatých obrázků

V pondělí 25. dubna v 9 hodin jsme se sešli v Charitním domě sv. Anežky, abychom shlédli první výstavu, kterou jsme chtěli obohatit život našich seniorů. Chtěli jsme jim připomenout dobu, kdy s rodinou společně navštěvovali kostel, modlili se a prožívali různé duchovní slavnosti.

Výlet na poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor

Výlet na poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor

Nabídly jsme našim uživatelům malý výlet na poutní místo Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor. V letošním uplakaném počasí se nám podařilo trefit slunečný den a 13. dubna, hned po obědě, jsme se vydaly charitním autem na cestu. Během jízdy jsme se kochaly krásnou okolní přírodou.