Oslava sv. Hedviky

16. října oslavil DPS sv. Hedviky ve Vidnavě svátek své patronky. Sv. Hedvika je nejen patronkou našeho domova, ale také celé ostravsko-opavské diecéze. V letošním roce jsme si připomněli 770. výročí od jejího úmrtí.

Country tance na Hedvice

Country tance na Hedvice

V sobotu 5. října 2013 přišla našim uživatelům do DPS sv. Hedviky zatancovat skupina dobrovolníků, kteří tancují country tance a rovněž si sami skládají choreografii.

Den sv. Františka

Den sv. Františka

Již tradičně si u nás 4. října připomínáme svátek sv. Františka, patrona našeho domova. Sv. František z Assisi patří mezi nejvýznamnější a nejznámější svaté. Nejdůležitějšími prvky jeho víry byla chudoba a láska ke Kristu. Na dlouhá staletí se stal vzorem důsledného následování Krista v chudobě a lásce k bližnímu.

Jaké to u nás bylo?

Jaké to u nás bylo?

V uplynulém týdnu, tj. ve dnech 25. - 27. září, jsme otevřeli svá zařízení veřejnosti. Postupně jste tak mohli navštívit v rámci Dnů otevřených dveří všechna čtyři naše střediska a poznat, jaké služby poskytujeme. Připojili jsme se tak již tradičně ke Dni Charity (27. září), kdy si připomínáme svátek sv. Vincence de Paul.

Sportovní vyžití uživatelů DPS sv. Františka

Sportovní vyžití uživatelů DPS sv. Františka

Uživatelé DPS sv. Františka se ve dnech 12. a 13.9. zúčastnili dvou sportovních akcí pořádaných Domovem pro seniory v Javorníku a Domovem důchodců v Kobylé nad Vidnavkou.

Stoleté životní jubileum

Stoleté životní jubileum

Ve čtvrtek 12. 9. 2013 oslavila v DPS sv. Hedviky ve Vidnavě své narozeniny jedna z našich uživatelek, paní Ludmila Mertlová, která se dožila krásných 100 let

Návštěva knihovny Rudolfa Zubera

Návštěva knihovny Rudolfa Zubera

V pátek 6.9.2013 navštívili někteří klienti DPS sv. Františka právě otevřenou novou přístavbu knihovny Rudolfa Zubera v Javorníku. Prostory a vybavení nové knihovny jsou velmi krásné a moderní, přístupné i pro handicapované osoby.

Beseda o Pekingu

Beseda o Pekingu

Každé pondělí se uživatelé DPS sv. Františka setkávají v kavárničce. V pondělí 2.9. proběhla beseda o Pekingu, kterou vedla Mgr. Pavlína Dekanová.

Výlet do lázní

Výlet do lázní

Na 30. srpna jsme si s uživateli Denního stacionáře Šimon naplánovali výlet do Priessnitzových lázní. Cestu ze stacionáře na autobusové nádraží jsme si zkrátili přes Smetanovy sady. Načasovali jsme si to výborně. Jen co jsme došli na autobusové nádraží, už tu byl autobus.

Tradiční noční přespávání v Denním stacionáři Šimon

Tradiční noční přespávání v Denním stacionáři Šimon

Závěr prázdninového provozu pro dospělé uživatele s lehkým mentálním postižením završujeme v Denním stacionáři Šimon již tradičním programem s přespáváním pracovníků spolu s našimi uživateli. Dříve byla na programu např. návštěva kina, promítání filmů, návštěva luxusní kavárny nebo pyžamové soutěžení. Tentokrát jsme se rozhodli, že si užijeme klasické zahradní grilování.

Podpořte nás