Adresář Charity ČR

Bc. Monika Buzková

vedoucí Charitního domu sv. Anežky
Tel: 584 452 537, 731 135 941    8hAs1Z28bsxy.Z4WHcrCV.~cT-uk87j7T-M
Charita Jeseník

Pavla Kolářová

pečovatelka
Tel: 731 697 169   
Charita Jeseník

Eva Konečná

pečovatelka
Tel: 734 682 834   
Charita Jeseník

Bc. Marie Kopecká

vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 731 729 436    88EsVWag_.puRYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys
Charita Jeseník

Bc. Marie Losmanová

sociální pracovnice DPS sv. Františka
Tel: 584 452 249, 730 844 496    88EsVWbg%fnx5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ
Charita Jeseník

Kamila Macurová, DiS.

zástupkyně ředitelky
Tel: 584 440 217, 731 705 765    68zs2Z2eW-HB5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ
Charita Jeseník

Mgr. Hana Netopilová

vedoucí a sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 731 077 737    38AkO.9l-ivv5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ
Charita Jeseník

Marta Nosková

vedoucí Denního stacionáře Šimon
Tel: 584 401 270, 604 350 906    88EDRWdg%dBFRYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys
Charita Jeseník

Bc. Petra Pesslová

sociální pracovnice DPS sv. Hedviky
Tel: 584 435 136, 730 844 497    _.GBRW-a-kBFRYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys
Charita Jeseník

Kalyna Poláchová

pečovatelka CHPS Javorník
Tel: 733 741 373   
Charita Jeseník

Soňa Richterová

zdravotní sestra DZP
Tel: 736 217 811    %hAkOb~93mrB5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ
Charita Jeseník

Ing. Eliška Salová

ekonomka
Tel: 584 440 102, 730 844 495    0evC1Z2kWeBFRYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys
Charita Jeseník

Ivana Střížová

vedoucí Vývařovny AVE
Tel: 584 435 222, 604 360 778    4onxRWil~bMy.Z4WHcrCV.~cT-uk87j7T-M
Charita Jeseník

PhDr. Petra Tomášková

vedoucí DPS sv. Františka
Tel: 584 440 355, 731 140 096    _.GBRWjg88Fu5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ
Charita Jeseník

Mgr. Peter Trepáč

vedoucí DPS sv. Hedviky
Tel: 584 435 136, 731 140 097    _.Go8Wjj0inmQOQb0lrxZ92938Es-Z29g
Charita Jeseník