DZP


  • Tel.: 584 440 355, 731 729 436
 
Seifertova 915, Jeseník, 790 01 Vedoucí služby: Bc. Marie Kopecká - vedoucí Domácí zdravotní péče

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Domácí zdravotní péče poskytuje své služby na území celého okresu Jeseník. Jedná se o odbornou zdravotní službu určenou užitelům, kteří by jinak museli být hospitalizováni nebo umístěni v zdravotnickém či sociálním zařízení nebo by byli nuceni do těchto zařízení docházet.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Marie Kopecká - vedoucí Domácí zdravotní péče Mgr. Marie Michálková - zdravotní sestra - středisko Žulová Dorota Trojanowska - Zdonczyk - zdravotní sestra - středisko Javorník Soňa Richterová - zdravotní sestra - středisko Jeseník Radka Trunečková - zdravotní sestra - středisko Jeseník