DPS sv. Hedviky


  • Tel.: 584 435 136
 
Mírové nám. 66, Vidnava, 790 55 Vedoucí služby: Mgr. Peter Trepáč - vedoucí DPS sv. Hedviky

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

vlastní elektrospotřebiče na pokoji, telefonní hovory, dovoz a odvoz autem Charity Javorník, nákupy a pochůzky realizované mimo sjednané dny

Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě poskytuje své služby osobám, které z důvodů své snížené soběstačnosti nejsou schopny nadále žít ve svém domově. Vnímáme člověka ve všech jeho potřebách, i v těch duchovních, podporujeme ho, doprovázíme a snažíme se, aby na konci svého života neodcházel osamocen.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Petra Pesslová - sociální pracovnice Mgr. Peter Trepáč - vedoucí DPS sv. Hedviky Bc. Jana Zapletalová - vrchní sestra