DPS sv. Františka


  • Tel.: 584 440 355, 739 392 235
 
Vlčice 1, Vlčice, 790 65 Vedoucí služby: PhDr. Petra Tomášková - vedoucí DPS sv. Františka

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

telefonní hovory, odvoz nebo dovoz autem Charity Jeseník

Domov pokojného stáří sv. Františka ve Vlčicích poskytuje své služby osobám, které z důvodů své snížené soběstačnosti nejsou schopny nadále žít ve svém domově. Prostřednictvím svých služeb umožňuje uživatelům žít takovým způsobem života, který se co nejvíce přibližuje způsobu života běžné, věkově srovnatelné populace.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

PhDr. Petra Tomášková - vedoucí DPS sv. Františka Bc. Marie Losmanová - sociální pracovnice Bc. Jana Zapletalová - vrchní sestra