Denní stacionář Šimon


  • Tel.: 584 401 270, 604 350 906
 
Seifertova 915, Jeseník, 790 01 Vedoucí služby: Marta Nosková - vedoucí

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby:

Svozy

 

Denní stacionář Šimon v Jeseníku poskytuje na území Jesenicka své služby osobám s poruchou autistického spektra a osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Snažíme se dosáhnout co největší samostatnosti uživatelů služeb prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Hana Netopilová - sociální pracovnice Marta Nosková - vedoucí