CHPS


  • Tel.: 731 077 737
 
Seifertova 915, Jeseník, 790 01 Vedoucí služby: Mgr. Hana Netopilová - vedoucí a sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: odvoz nebo dovoz autem CHJ

Charitní pečovatelská služba provozuje svou činnost na území mikroregionů Javornicko a Žulovsko. Pomáháme lidem, kteří nejsou sami schopni zvládat péči o sebe nebo svou domácnost, a tím jim umožňujeme nadále žít ve svém přirozeném prostředí.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Hana Netopilová - vedoucí a sociální pracovnice Pavla Kolářová - pečovatelka (Javornicko) Kalyna Poláchová - pečovatelka (Vidnavsko) Eva Konečná - pečovatelka (Javornicko, Žulovsko)