Mgr. Peter Trepáč

  • Tel.: 584 435 136, 731 140 097

Organizace:


Seznam zařízení:

Domov pokojného stáří sv. Hedviky - vedoucí DPS sv. Hedviky

Seznam služeb:

DPS sv. Hedviky - vedoucí DPS sv. Hedviky