Správa Charity Jeseník

Zámecké nám. 2, Jeseník, 790 01

Seznam lidí:

Ing. Hana Sychrová - manažerka PR, koordinátorka Tříkrálové sbírky Mgr. Helena Paschkeová - ředitelka CHJ Kamila Macurová, DiS. - zástupkyně ředitelky Mgr. Regina Tschuliková - vedoucí ekonomického oddělení Ing. Eliška Salová - ekonomka Kateřina Súkupová - ekonomka Anna Voglová - asistentka ředitelky, fundraiser