Výtvarná a fotografická soutěž 

Charita Jeseník ve spolupráci s Knihkupectvím Domeček v Jeseníku pořádá každoročně jako doprovodnou akci k Tříkrálové sbírce výtvarnou a fotografickou soutěž na dané téma. 

Účastníci mohou téma ztvárnit pomocí jakékoli výtvarné techniky jako je např. malba, kresba, koláž, batika, ubrousková technika, malba na hedvábí, malování na sklo či keramika. Výtvarné dílo nesmí být větší než formát A3.

Výtvarná díla jsou rozdělena do následujících kategorií:
     1. kategorie – do 7 let
     2. kategorie – 8 – 11 let
     3. kategorie – 12 – 16 let
     4. kategorie – společná díla

Fotografická soutěž není omezena věkem.

Zadání výtvarné a fotografické soutěže 2018

Plakátek

Výsledky doprovodných soutěží