Tříkrálová sbírka 2018

Stejně jako v minulých letech vyjdou i v roce 2018 okolo svátku Tří králů do ulic našich měst a obcí skupinky tříkrálových koledníků se zapečetěnými pokladničkami.

Vlastní koledování bude probíhat ve dnech 1. – 14. 1. 2018.

Záměr:

Jako doprovodnou aktivitu vyhlašujeme již tradičně výtvarnou soutěž o hodnotné ceny. Její téma zní „Co bych Ježíškovi daroval já?“. Zúčastnit se jí mohou děti od předškoláků až po žáky 9. tříd. Vyhlašujeme také fotografickou soutěž, která je určena pro všechny věkové kategorie. Více informací najdete v rubrice Doprovodné soutěže

Podle rozhodnutí Rady Sekretariátu Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí se celkový výnos Tříkrálové sbírky na Jesenicku dělí podle následujícího klíče:

Kontakty na koordinátora sbírky:

Pokud nebudete mít štěstí a nesetkáte se s tříkrálovými koledníky, můžete přispět také prostřednictvím:

 • dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:

  DMS  KOLEDA  30 - Cena DMS je 30,- Kč, Charita obdrží 29,- Kč
  DMS  KOLEDA  60
  - Cena DMS je 60,- Kč, Charita obdrží 59,- Kč
  DMS  KOLEDA  90
  - Cena DMS je 90,- Kč, Charita obdrží 89,- Kč

 • bankovním převodem na konto: 66008822/0800 vedené u České spořitelny, variabilní symbol: 777.

Celorepublikové stránky tříkrálové sbírky