Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá.

Ač má Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“.

Tříkrálová sbírka není jen sbíráním peněz na prospěšný účel, ale také společenskou událostí, prostorem pro setkávání. Provází ji různé doprovodné aktivity pro koledníky a společenské akce – soutěže, požehnání koledníkům, průvody, poděkování koledníkům ...

Základní prvky sbírky

Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, které chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo svátku Tří králů (6. ledna). Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné propagační a informační materiály místních charit. Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou/plnou mocí.

Jak rozpoznat ty "pravé" koledníky?

Koledníky Charity lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR. Průkazky jsou potvrzené příslušnou diecézní charitou a musí taktéž obsahovat podpisy odpovědných osob. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji uvedenými na průkazu totožnosti. Dále by si měli dávat dárci pozor na pečlivě zapečetěné kasičky, do kterých vhazují své dary. Kasičky s nálepkou Charity Česká republika jsou zapečetěny místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem.

Kdo sbírku pořádá?

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika v souladu se všemi legislativními náležitostmi.

Kde je možné dozvědět se více?

Kontaktujte koordinátora sbírky pro Jesenicko: Mgr. Zuzana Hanulíková,DiS., tel.:+420 731 140 095

E-mail: zuzana.hanulikova@jesenik.charita.cz

Web: http://www.trikralovasbirka.cz/