Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Jedná se o celostátní sbírku, jejíž výtěžek pomáhá již od roku 2001 lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podporuje charitní projekty na celém území České republiky. Vždy okolo 6. ledna se do ulic měst a vesnic vydávají skupinky tříkrálových dobrovolníků.

Oblečení jako tři bájní mudrci z východu, kteří se přišli poklonit do Betléma narozenému Ježíškovi, přicházejí koledníci každoročně také na Jesenicku k lidem, zpívají koledu a přejí úspěšný nový rok. Poté prosí o dobrovolný příspěvek do připravené zapečetěné pokladničky. Posvěcenou křídou napíší na dveře nápis K+M+B+ a rok. Vybrané peníze slouží potřebným přímo na Jesenicku. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování.

Tříkrálová sbírka

Kde se mohu dozvědět více?

Kontaktujte koordinátorku sbírky pro Jesenicko:

Ing. Hana Sychrová

tel.: +420 731 140 095

e-mail: hana.sychrova@jesenik.charita.cz

 

Chcete se zapojit jako koledník nebo vedoucí skupinky? Více informací zde.


Kdy mohu koledníky očekávat?

Stejně jako v minulých letech vyjdou koledníci se zapečetěnými pokladničkami do ulic našich měst a obcí okolo svátku Tří králů. Koledování bude probíhat ve dnech 1. – 14. 1. 2019.

Na co mohu v roce 2019 přispět?

Také v letošním roce bude výtěžek sbírky použit na dofinancování rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku.

Kde peníze pomohly v roce 2018?

V roce 2018 se podařilo na celém Jesenicku vykoledovat 627 417 Kč, které putovaly na rekonstrukci Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Díky všem 120 skupinkám obětavých koledníků a také těm, kdo v rámci Tříkrálové sbírky přispěli, tak může Charita Jeseník pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Děkujeme!


Co když koledníky nepotkám?

Pokud nebudete mít štěstí a nesetkáte se s tříkrálovými koledníky, můžete přispět také prostřednictvím:

  • dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:

DMS  KOLEDA  30 - Cena DMS je 30,- Kč, Charita obdrží 29,- Kč
DMS  KOLEDA  60
- Cena DMS je 60,- Kč, Charita obdrží 59,- Kč
DMS  KOLEDA  90
- Cena DMS je 90,- Kč, Charita obdrží 89,- Kč

  • bankovním převodem na konto: 66008822/0800 vedené u České spořitelny, variabilní symbol: 777.

Jak poznám ty "správné" koledníky?

Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou, která je potvrzená naší diecézní charitou a musí taktéž obsahovat podpis vedoucího koledníka. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji uvedenými na průkazu totožnosti. Dále by si měli dávat dárci pozor na pečlivě zapečetěné kasičky, do kterých vhazují své dary. Kasičky s nálepkou Charity Česká republika jsou zapečetěny místně příslušným městským či obecním úřadem.


Kdo sbírku pořádá?

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika v souladu se všemi legislativními náležitostmi.

Více informací  najdete také na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz