logo1

…POMÁHÁME POTŘEBNÝM NA JESENICKU

Tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, během které občané Jesenicka přisívají na své bližní - sbírka, průvod, vyhodnocení soutěží, akce pro koledníky.

(Jesenicko, leden 2018)

 

…OCEŇUJEME VÝTVARNÍKY A FOTOGRAFY

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ souvisejících s Tříkrálovou sbírkou na téma "Co bych Ježíškovi daroval já".

(Kaple, Jeseník, 23. února 2018)

 

…VZDORUJEME STAŘECKÉ DEMENCI

PŘEDNÁŠKA PŘIBLIŽUJÍCÍ PROBLEMATIKU STAŘECKÉ DEMENCE a Alzheimerovy choroby. Akce proběhne při příležitosti oslav 5. výročí Charitního domu sv. Anežky. 

(Hotel Slovan, Jeseník, 15. března 2018)

 

…POŘÁDÁME VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ MŮJ SVĚT

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE MŮJ SVĚT za účasti patrona soutěže prof. Jindřicha Štreita. Součástí akce je také společenské setkání se sponzory Charity Jeseník.

(Katovna, Jeseník, 10. dubna 2018 od 17:30 hodin)

 

…PODPORUJEME LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Divadelní představení u příležitosti VÝROČÍ 20 LET DENNÍHO STACIONÁŘE ŠIMON.

(Divadlo Petra Bezruče, Jeseník, 22. května 2018 v 17 hodin)

 

…SPORTUJEME S DŘÍVE NAROZENÝMI

PÁTÝ ROČNÍK KUŽELKOVÉHO TURNAJE pořádaný Domovem pokojného stáří sv. Hedviky.

(DPS sv. Hedviky, Vidnava, 13. července 2018 od 9 hodin)

 

…VYRÁŽÍME NA POUŤ

Pojďte spolu s námi na první CHARITNÍ POUŤ do Černé Vody.

(Černá Voda, 27. září 2018)

 

…DOPROVÁZÍME VAŠE BLÍZKÉ NA SKLONKU ŽIVOTA

Přednáška na téma UMÍRÁNÍ A DOPROVÁZENÍ PŘI UMÍRÁNÍ.

(Jeseník, listopad 2018)

 

Společně s Vámi... - plakát