Humanizace Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku

Identifikační číslo:      013D313007401
Celkové náklady:       45.172.072,69 Kč
Výše dotace:               24.388.704,--  Kč
Doba realizace:               do 30. 6. 2020

Popis projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce a humanizace Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Jedná se o službu „domov pro seniory“, která je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb (identifikátor: 9825174) a je součástí sítě sociálních služeb Olomouckého kraje.

 

Budova DPS sv. Františka pochází z 80. let 19. století a nachází se v rozlehlé zahradě poblíž centra města. Objekt sice prošel drobnými opravami, tyto však nejsou pro další provoz dostačující. S přibývajícím věkem klientů se často zhoršuje jejich zdravotní stav a stávající prostory přestaly dispozičně vyhovovat. Pokoje jsou především vícelůžkové - 2 čtyřlůžkové, 4 třílůžkové, 1 dvoulůžkový a 2 jednolůžkové – bez vlastního sociálního zázemí, navíc bez možnosti úpravy soukromí (s výjimkou paravánů). Budova je částečně bariérová – výtahová plošina spojuje pouze přízemí s 1. patrem. 2. patro je bariérové, tudíž nepřístupné pro imobilní klienty nebo pro klienty s problémy s chůzí. Stará kastlová okna na pokojích i ve společných prostorách netěsní a jsou ve velmi špatném stavu, v zimních měsících dochází k únikům tepla. Stávající staré provedení elektroinstalace v části budovy je vzhledem k používání nových zařízení a spotřebičů již velmi nevhodné. Také vlhkost vzlínající ze sklepních prostor do místností v přízemí není pro pobyt klientů nebo zaměstnanců vyhovující. Půdní prostory jsou rozlehlé a nevyužité. Objekt není napojen na městskou kanalizaci.

 

Aby bylo dosaženo materiálně-technického standardu v pobytové službě „domov pro seniory“, provedeme změnu dispozičního řešení prakticky celého objektu. Bude nově vestavěn evakuační lůžkový výtah až do 2. patra, do většiny pokojů budou doplněny sociální uzly (koupelna a WC) a bude provedena kompletní rekonstrukce všech rozvodů a sítí. Budou vyměněna okna, dveře a zateplena obálka budovy. Kotelna bude nově řešena pro navrženou dispozici. Nové umístění bude mít výdejna jídla, jídelna, prádelna, společné prostory a další servisní místnosti včetně vybavení. Součástí revitalizace bude i oprava stávajících přístupových komunikací pro klienty i pracovníky domova. Rekonstrukcí se sníží počet uživatelů na pokojích na 20 a zajistí se kompletní bezbariérovost objektu. Vznikne 6 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových pokojů, součástí deseti z nich bude bezbariérové sociální zařízení.

 

Na nezbytně nutnou dobu, kdy bude probíhat rekonstrukce, jsou klienti umístěni ve vhodném objektu ve Vlčicích. Tento objekt je z velké části uzpůsoben pro celodenní pobyt klientů a péči o ně.

 

Projekt finančně podporují:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí - dotace ve výši 24.388.704,- Kč

MPSV

  • Moravskoslezský kraj - dotace ve výši 200.000,- Kč - spolufinancování výdajů na projektovou dokumentaci pro provedení stavby a inženýrské činnosti

Moravskoslezský kraj

  • Tříkrálová sbírka 2018 a 2019

TS 2019

  • Nadace Agrofert - finanční příspěvek ve výši 200.000,- Kč

Agrofert

  • firemní a soukromí dárci
  • vlastní zdroje - z prodeje nevyužívaného majetku